”Det sista avskedet är viktigt”
Sophia Ördén är sjuksköterska och driver verksamheten Desiderata, som är latin och betyder ”min innersta längtan”. Namnet valde hon eftersom hon besämt sig för att arbeta med det hon längtade efter: att visa ett annat sätt att vårda, där helheten står i fokus.
– Starten för mitt företag var när jag tog fram en påse att lägga den avlidnes tillhörigheter i. Jag har pratat med många anhöriga och de beskrev hur förfärligt det var att få tillbaka tillhörigheterna i en svart säck. Tanken med påsen är att visa omsorg om både de anhöriga och den som har avlidit. När man lämnar ut sakerna ska man göra det på ett varsamt och respektfullt sätt. Det sista avskedet är viktigt, påpekar Sophia.
Påsen säljs nu till många sjukhus och Sophia har fasta kunder runt om i hela landet. Påsen säljs till självkostnadspris, med bild och text på baksidan.
– Möten är viktiga med varje människa, oavsett om man är patient eller anhörig. För mig var det viktigt att man inte bara vårdar den som är sjuk utan man måste se en helhet. Jag ville visa att det finns ett annat sätt att vårda.

Sophia har varit sjuksköterska sedan 1979 och har arbetat inom vården sedan 1976. Under åren har hon vidareutbildat sig till sjuksköterska med specialitet på smärta.
- Smärta är till för att varna kroppen om att någonting är fel. Det finns en inneboende kraft hos varje människa och vi har så mycket mer resurser än vad vi förstår, menar hon.
Sophia är även utbildad inom meditation och taktil massage. Genom bemanningsföretag kan hon välja vilka arbetsplatser hon vill vara på. Hon har i omgångar varit ute och arbetat och samtidigt hållit utbildningar i bland annat smärta, taktil massage och att vårda i livets slutskede.
– Vården kommer att se annorlunda ut i framtiden, det är jag övertygad om. Det är så mycket lättare att bli frisk i en trevlig miljö!


Desiderata

Bransch:
Friskvård

Telefon: 070-6643649


Email:
sophiaorden@yahoo.se

Adress:
Desiderata
Behmbrogatan 5B
61134 Nyköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN